interim | werving & selectie | advies

Is uw organisatie al AVG-proof?

01 september 2017
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening heeft grote gevolgen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen organisaties. Veel organisaties onderschatten de voorbereidingstijd die de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen van hen vragen, zo is uit verschillende onderzoeken gebleken. Legalbylegal heeft dienstverlening ontwikkeld die ervoor zorgt dat uw organisatie tijdig AVG-proof is. In veel organisaties groeit nu het besef dat zij nog heel veel moeten doen om hun organisatie te laten werken volgens deze Europese privacyregels. Het is niet altijd mogelijk om dit te doen zonder tijdelijk extra capaciteit in te zetten. We kunnen onze dienstverlening op maat voor uw organisatie aanbieden en stellen prioriteiten zodat u zelf regie kunt houden op de implementatie van deze nieuwe verplichtingen:

Verplichtingen volgens AVG t.a.v.: resultaat
Verwerking persoonsgegevens verwerkingen van persoonsgegevens zijn inzichtelijk en gedocumenteerd;
Right to be forgotten procedure ontwikkelen en implementeren voor de afhandeling van inzage- en correctieverzoeken van betrokkenen;
Meldplicht datalekken Draaiboek opstellen omtrent handelwijze in geval van een datalek;
Data Protection Officer Besloten is hoe deze rol in uw organisatie dient te worden ingevuld;
Opstellen/aanpassen Bewerkersovereenkomsten Standaard overeenkomsten ontwikkeld die dienen te worden gebruikt indien wordt samengewerkt met derde partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld;
Privacy Impact Assessment (PIA) Vastgelegd is wanneer in de toekomst een PIA dient te worden uitgevoerd indien er sprake is van organisatiewijzigingen die grote impact hebben op de verwerking van persoonsgegevens;
Vastleggen bewaartermijnen Implementeren van bewaartermijnen van persoonsgegevens;
Neem voor meer informatie of een verkennend gesprek contact op met Jet den Hertog (06-20465053 / jetdenhertog@legalbylegal.nl) of met Paul Plantenga (06-24203362 / paulplantenga@legalbylegal.nl).

Recente vacatures