interim | werving & selectie | advies

Legalbylegal breidt bij Zorgkantoor team van juristen Bezwaar en Beroep uit

14 januari 2015
Met ingang van januari 2015 heeft Legalbylegal haar team van juristen B&B dat is ingezet op de behandeling van Bezwaar- en Beroepszaken PGB bij een groot zorgkantoor, uitgebreid. Aanleiding voor deze uitbreiding is de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 1 januari 2015, waar een deel van de huidige PGB-regeling onder valt.
Daarnaast dienen de bezwaren en de beroepszaken die nog onder de ‘oude’ regeling van de AWBZ vallen, te worden behandeld. Tevens verzorgt het team kennisoverdracht op het gebied van de Awb en de toepasselijke regelgeving zoals de AWBZ, het PGB en de WLZ.