interim | werving & selectie | advies

Uitnodiging rondetafelbijeenkomst 6 oktober 2016 om 16.00 uur

01 september 2016EEN CALAMITEIT? Wat te doen? Hoe verder?

Graag nodigen wij u uit om onder begeleiding van prof. dr. Aart Hendriks in klein verband met mensen uit diverse disciplines in de zorg op een laagdrempelige manier van gedachten te wisselen over het onderwerp ‘calamiteit’.

De ‘juridische’ definitie van calamiteit blijkt in de praktijk niet goed hanteerbaar. De minister wil daarom een nieuwe definitie van het begrip calamiteit. Bovendien wil de minister dat de IGZ calamiteiten standaard openbaar gaat maken. De IGZ is al aan het werk gegaan. Recentelijk is zij begonnen aan besprekingen met ‘het veld’ over openheid over calamiteiten, en voorts wordt aandacht besteed aan het begrip zelf.
Tijdens de komende rondetafelbijeenkomst zullen deze punten aan de orde komen en zal worden bezien of een standpunt kan worden geformuleerd. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de vraag of de privacy al dan niet in het geding komt.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober 2016 om 16:00 uur, bij Lauxtermann Advocaten en Legalbylegal aan de Pilotenstraat 45 in Amsterdam.

Wij vernemen graag uiterlijk  donderdag 22 september a.s. of u aanwezig  zult zijn. Uiteraard zijn ook uw collega’s van harte welkom.
U kunt u aanmelden via (aj@lauxtermannadvocaten.nl).

Wij zien ernaar uit u te verwelkomen op 6 oktober 2016!
Hartelijke groet,
Kitty Volker en Paul Plantenga

Recente vacatures