interim | werving & selectie | advies

Verslag Rondetafelbijeenkomst ‘Openheid in de zorg’

14 april 2016
Op 10 maart jl. heeft bij ons op kantoor van Legalbylegal en Lauxtermann Advocaten de Rondetafelbijeenkomst ‘Openheid in de zorg’ plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst is open en uitvoerig over dit onderwerp met elkaar gesproken. Details van de discussie en de conclusie(s) zijn te vinden in de bijlage.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel van de Openbaarmakingswet in de Tweede kamer in afwachting van de bespreking van de diverse amendementen. Wanneer de AMvB bekend wordt, kan nader inhoudelijk worden bekeken of dit een goed werkende wet zal kunnen zijn. Gelet op de vele voorbehouden en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen, is niet uit te sluiten dat gebruik zal worden gemaakt van de consultatieronde om de levende op- en aanmerkingen aan de wetgever kenbaar te maken. We houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten en zodra daartoe aanleiding is, laten wij weer van ons horen.


Recente vacatures