interim | werving & selectie | advies

Opdrachten

Legalbylegal vindt de juiste mensen voor de meest uiteenlopende juridische vraagstukken. Onderstaande voorbeelden geven een goed beeld van de diverse opdrachten waarvoor wij een oplossing hebben gevonden.


Interim jurist Privacy bij SVB

In verband met de recente ontwikkelingen op het gebied van de privacy (o.a. de komst van de AVG) was de afdeling Juridische Zaken van onze opdrachtgever op zoek naar een jurist met veel parate strategische én operationele kennis op het... lees meer 


Interim jurist premediaton en bezwaar voor gemeente

Bij een gemeente was er vraag naar juridische ondersteuning na het versturen van de jaarlijkse WOZ-beschikkingen. De extra werkzaamheden die dit tot gevolg had voor de afdeling Juridische zaken, kon door capaciteitsgebrek niet door het vaste personeel opgevangen worden. Legalbylegal... lees meer 

Bedrijfsjurist op afroep Jeugdzorginstelling

Een grote instelling in de jeugdzorg kreeg te maken met een toename van het aantal vraagstukken waar ook een juridische kant aan zat. De vaste huisadvocaat werd regelmatig ingeschakeld, maar de afstand tot de dagelijkse praktijk werd toch als te... lees meer 

Implementeren Solvency II

Een grote zorgverzekeraar zocht een professional om juridische ondersteuning te bieden tijdens de voorbereiding op, en implementatie van Solvency II. Legalbylegal vond bij Lauxtermann Advocaten een ervaren jurist, met een gedegen kennis van zaken. Hij heeft onder andere het... lees meer 

Afhandelen bezwaarzaken pgb voor een zorgkantoor

Een groot zorgkantoor kampte met een groot aantal binnengekomen bezwaarschriften, aangaande het persoonsgebonden budget (pgb). De organisatie beschikte niet over voldoende mankracht om deze bezwaren tijdig af te kunnen handelen. Legalbylegal regelde een team, bestaande uit een projectleider en een... lees meer 

Opzet afdeling juridische zaken

Met de afdeling juridische zaken van een zorgverzekeraar kon het twee kanten op: ofwel de afdeling laten krimpen en alleen een klein aantal mensen in een regiefunctie aanspreekpunt laten zijn voor verschillende externe juridische dienstverleners, ofwel de afdeling nieuw leven... lees meer 

Klacht- en claimafhandeling

Een perifeer ziekenhuis besloot het eigen risico van zijn medische aansprakelijkheidsverzekering te verhogen. Dit had tot gevolg, dat het aantal claims dat in eigen beheer moest worden behandeld enorm toenam. Met een zeer ervaren advocaat op het gebied van medische... lees meer 

Afwikkeling complex faillissement

Een bank moest een groot aantal complexe dossiers zien af te wikkelen in het kader van een faillissement. Dit omvatte onder meer de afhandeling van klachten via een compensatieregeling, waarbij verschillende belangenorganisaties betrokken waren. Ook het reguliere beheer van de... lees meer 

Inzet WGA-team

Een inkomensverzekeraar kampt met een onverwachte toename van het aantal WGA en IVA-dossiers. Legalbylegal zet een team van WGA-specialisten in. Dit team bestaat uit ervaren bestuursrechtjuristen en een arbeidsdeskundige. Zo kan de achterstand in dossiers worden weggewerkt en krijgt de... lees meer 

Opstellen algemene leveringsvoorwaarden

Een landelijk kennis- en kwaliteitsinstituut in de zorg had behoefte aan een kwaliteitsimpuls op het gebied van contracten en leveringsvoorwaarden. Een jurist van Legalbylegal heeft, in nauw overleg met de opdrachtgever, verschillende sets algemene leveringsvoorwaarden met bijbehorende standaardcontracten opgesteld. Daarnaast... lees meer 

Recente vacatures