interim | werving & selectie | advies

Opstellen algemene leveringsvoorwaarden

Een landelijk kennis- en kwaliteitsinstituut in de zorg had behoefte aan een kwaliteitsimpuls op het gebied van contracten en leveringsvoorwaarden. Een jurist van Legalbylegal heeft, in nauw overleg met de opdrachtgever, verschillende sets algemene leveringsvoorwaarden met bijbehorende standaardcontracten opgesteld. Daarnaast heeft zij een review uitgevoerd op de inkoopvoorwaarden. Waar nodig heeft zij deze herschreven en geactualiseerd, passend bij de toon en inhoud van de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden. Tenslotte gaf onze jurist  de medewerkers van het instituut juridische adviezen op het gebied van samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen, intellectueel eigendom en de bescherming van persoonsgegevens.

Recente vacatures