interim | werving & selectie | advies

Over Legalbylegal

We noemen onszelf wel een dubbele nichespeler. We zijn een juridisch dienstverlener én we zijn volledig gericht op slechts drie branches: gezondheidszorg, gemeenten en verzekeraars. Binnen die branches hebben we een aantal juridische specialisaties: aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, gezondheidsrecht, bestuursrecht en privaatrecht.

Wat doen wij precies in deze drie branches?

Complexere regelgeving, ontwikkelingen in de zorgmarkt en mondiger patiënten hebben de vraag naar juridische expertise sterk doen toenemen. De hoeveelheid schadedossiers die verzekeraars moeten afhandelen, is enorm gegroeid. Daarnaast wordt de financiële toezichtwetgeving steeds belangrijker, wat juridische consequenties heeft.

De transitie bij gemeenten binnen het sociaal domein heeft ervoor gezorgd dat de werkzaamheden die voorheen door de zorgkantoren werden gedaan, nu zijn overgedragen aan gemeenten. De kennis en expertise die Legalbylegal heeft opgedaan bij de zorgkantoren kunnen wij uitstekend inzetten bij gemeenten. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten bij de afhandeling van bezwaar en beroep en de juridische advisering, onder andere op het gebied van het bestuurs- en privaatrecht, aanbesteding- en contractenrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, privacywetgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving en het ruimtelijk ordeningsrecht.

Juristen met ervaring


We zijn dus superspecialisten. Maar niet op een nerdy manier. We werken graag samen, daar zijn we goed in. We houden bijvoorbeeld niet alle informatie voor onszelf. Integendeel, we delen graag onze kennis, inclusief tastbare documenten voor onze klanten. Ook kiezen we voor pragmatische oplossingen en als het nodig is, verlaten we de gebaande paden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van een bedrijfsjurist op afroep voor een ziekenhuis. Voor het aantrekken van een eigen bedrijfsjurist was de omvang van het werk niet groot genoeg. Legalbylegal heeft een interim bedrijfsjurist ingezet die wekelijks 1 tot 2 vaste dagen op kantoor aanwezig is. Daarnaast kan zij inspringen wanneer de organisatie of de workload daarom vraagt.

Advocaten in het team


Samenwerken doen we ook met Lauxtermann Advocaten, waarmee we in Amsterdam ons kantoor delen. Want soms is er behoefte aan een ervaren jurist, dan weer vraagt een situatie om een advocaat. Deze samenwerking betekent meer kennis, extra service en scherpe tarieven voor onze opdrachtgevers. Onze mensen vinden het ook prettig dat zij kunnen terugvallen op een stevig kennisbastion. Zie verder: www.lauxtermannadvocaten.nl

Bij Legalbylegal kom je te werken met een team dat nieuwsgierig is, snel leert en met onze ervaring in hoog tempo tot passende oplossingen komt. 
 
Wil je een keer kennismaken? Neem gerust contact op.

Recente vacatures