interim | werving & selectie | advies

Over Legalbylegal

De kracht van Legalbylegal schuilt in de breedte en flexibiliteit van ons dienstenaanbod. In het fine-tunen van mensen en middelen op uw vraag. Doordat we een open kanaal creëren tussen opdrachtgevers en juridische professionals, maken we hoogwaardige juridische kennis toegankelijk.

Legalbylegal is voornamelijk actief in de gezondheidszorg, de verzekeringsbranche en bij gemeenten. Denk bij de gezondheidszorg aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorginstellingen, uitvoeringsorganisaties, en overheden. Complexere regelgeving, ontwikkelingen in de zorgmarkt en mondiger patiënten hebben de vraag naar juridische expertise sterk doen toenemen. De hoeveelheid schadedossiers die door verzekeraars moet worden afgehandeld, is enorm gegroeid. Daarnaast wordt de financiële toezichtwetgeving steeds belangrijker, hetgeen juridische consequenties met zich meebrengt. De transitie bij gemeenten binnen het Sociaal domein heeft er voor gezorgd dat de werkzaamheden die voorheen door de zorgkantoren werden gedaan, nu zijn overgedragen aan gemeenten. Het gaat om bezwaar en beroep en juridisch advies met betrekking tot het persoonsgebonden budget (pgb), de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Ook de overige juridische vakgebieden, zoals ondersteuning op het gebied van Europese aanbestedingen en WOZ-gerelateerde zaken, behoren tot onze expertise.

Soms is er behoefte aan een ervaren jurist, dan weer vraagt een situatie om een advocaat. Legalbylegal is een intensieve samenwerking aangegaan met Lauxtermann Advocaten. Dat stelt ons in staat snel en gericht een advocaat in te zetten, wanneer dat nodig is. Lauxtermann Advocaten heeft op deze manier toegang tot een flexibele schil, door mensen bij ons in te huren als er tijdelijk behoefte is aan meer mankracht, of aan bepaalde specialistische kennis. Onze mensen vinden het werken in de wetenschap, dat zij kunnen terugvallen op een stevig kennisbastion, erg prettig.
Deze formule zorgt voor ontschotting, en dat is bovenal voor onze opdrachtgevers gunstig: door advocaten en juristen via eenzelfde kanaal in te zetten, kunnen wij subtiel afstemmen op de specifieke vraag van onze opdrachtgevers. Dat stelt ons in staat scherpe tarieven te hanteren.
Zie verder: www.lauxtermannadvocaten.nl

Legalbylegal is de spin in het web van in- en outsourcing. Wij durven het ook aan, een resultaatverplichting aan te gaan. Want Legalbylegal doet meer dan alleen detacheren. Dat vraagt om specialistische juridische kennis. Die hebben wij in huis, en wij delen haar graag met onze opdrachtgevers.