14
interim | werving & selectie | advies

Gerard van den Berg

Juridisch Adviseur Letselschade

Mijn juridische loopbaan begon ik als advocaat in een algemene praktijk. Ik hield mij vooral bezig hield met arbeidsrecht, familierecht, sociale zekerheid, strafrecht en personenschade. Op een gegeven moment wilde ik eens iets anders proberen en kwam ik terecht bij de branche-organisatie voor Kinderopvang Welzijn en Jeugdzorg. Ook dat werk besloeg een breed palet aan rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, contractenrecht en aanbestedingsrecht. Bij deze organisatie speelden vaak meerdere belangen door elkaar: de klant, de leden, het bureau, de branche, de doelgroep. Dit gaf de werkzaamheden een extra dimensie.

Gaandeweg kreeg ik de behoefte om minder breed bezig te zijn, om mij te specialiseren. In het begin van mijn loopbaan was ik al met het terrein van de personenschade in aanraking gekomen. De veelomvattendheid van het rechtsgebied variërend van verkeersfouten, medische fouten, sport en spelsituaties, tot ongevallen met dieren, gevaarlijke stoffen of onveilige gebouwen sprak mij zeer aan evenals het belang dat slachtoffers hebben bij een goede regeling en de maatschappij bij een goed functionerend schaderegelingsstelsel.

Om die reden ben ik eerst weer teruggegaan naar de advocatuur en heb mij bezig gehouden met letselschade in de brede zin des woords. Sinds enige tijd werk ik voor een verzekeraar en doe ik uitsluitend medische aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Ik vind het leuk om een casus van verschillende kanten te bekijken, de verschillende invalshoeken te kennen. Detachering kan een middel zijn om mee te maken hoe diverse partijen eenzelfde probleem anders benaderen.

Voor de noodzakelijke balans houd ik mij behalve met mijn werk bezig met muziek- en sportbeoefening. Muziek is daarbij meer dan een hobby. Naast mijn werkzaamheden als jurist heb ik aan het conservatorium een opleiding tot contrabassist gevolgd. Gevolg is dat ik nu in feite twee professies heb.


T: +31 (0)20 571 2251
E: gerardvandenberg@legalbylegal.nl